fbpx

Faglighed > Mellemtrinnet

Mellemtrinnet er en fællesbetegnelse for elever fra 4. til 6. klasse. Her udbygger dit barn sine færdigheder i de fag, som barnet har haft i indskolingen. På mellemtrinet får dit barn et nyt fag – nemlig tysk. Også på mellemtrinnet følger børnene de ministerielle læseplaner for fagene, og de synlige læseplaner er tilgængelige på skolens hjemmeside. Der er også fortsat lagt synlige ugeplaner ind på Intra, som gør det muligt for dig, som forælder, at følge med i de ugentlige planer og lektier for de enkelte fag.