fbpx

Faglighed

For os er faglighed, når vi bliver klogere og dygtigere gennem god undervisning, når vi diskuterer og prøver vores holdninger og meninger af i forhold til hinanden.

 

For os er faglighed, når ny viden styrker vores selvtillid.

Fag og undervisning

På Fredericia Friskole har vi følgende fag på skemaerne fordelt på 0. til 10. klasse:

Dansk
Matematik
Engelsk
Idræt
Historie
Natur/Teknologi
Religion
Billedkunst
Geografi
Tysk
Musik
Samfundsfag
Biologi
Styrkekompas
Filosofi
Medie
Fysik/Kemi

 

I UVM’s vejledende læseplan for Kristendomskundskab står, ”[…] at eleverne skal tilegne sig viden om kristendom i historisk og nutidig sammenhæng samt om andre religioner og livsopfattelser.” Hos os giver det derfor mening at have faget ’Religion’. Vi henviser til UVM’s vejledende læseplan for Kristendomskundskab, da undervisningen i ’Religion’ lægger sig op ad denne. Vi fører ikke til eksamen i Kristendomskundskab, fordi vi underviser i Religion.

 

Fagene Håndvæk/Design, Madkundskab og de timeløse fag (Færdselslære, Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab samt Uddannelse og job) undervises der ikke særskilt i. Disse indgår i stedet tværfagligt i forbindelse med emneuger og fagdage i løbet af skoleåret.