fbpx

Tilskud

Der afsættes hvert år midler på Finansloven til at yde tilskud til forældrebetaling af skolepenge og SFO. Midlerne forvaltes af Fordelingssekretariatet på vegne af landets frie grundskoler. Denne side giver et overblik over administrationsgrundlaget for fripladstilskud. Alle detaljer kan findes på www.fordelingssekretariatet.dk.

Hvem kan søge fripladstilskud?
Ansøgningsberettigede er alle elever pr. 5. september i pågældende skoleår, og der søges for et skoleår ad gangen. Selve ansøgningen til Fordelingssekretariatet foretages af skolen efter denne dato. Tildeling af fripladstilskud til skolepenge og SFO afhænger af ens indkomstgrundlag, og hvor mange børn man har. Indkomstgrundlaget udgøres af biologiske- eller adoptivforældres personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst samt aktieindkomst jf. seneste årsopgørelse – dvs. tilskud for skoleåret 2012-2013 bestemmes ud fra indkomsten i 2011. Hvis forældrene er skilt eller separerede og ikke samboende, er det den personlige indkomst for den af forældrene, hvor barnet har folkeregisteradresse, der lægges til grund for tilskudsberegningen. Har den ene af forældrene forældremyndigheden alene, er det denne forælders indkomst, der lægges til grund for tilskudsberegningen.

Hvor meget får man i tilskud?
Ud fra indkomstoplysningerne beskrevet ovenfor bestemmes ens tilskudsbehov ud fra Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Tilskudsbehovet udregnes som 0 %, 10 %,…,100 % af forældrebetalingen. For en husstand med to børn er tilskudsbehovet f.eks. 100 % såfremt husstandens indkomstgrundlag er højst kr. 202.758, og overstiger indkomsten kr. 312.515 er man ikke tilskudsberettiget. Fordelingsnøglerne for skolepenge og SFO for 2012-2013 kan ses her:
• Fordelingsnøgle skolepenge
• Fordelingsnøgle SFO

VIGTIGT: De afsatte midler på Finansloven har de seneste år kun dækket ca. 30 % af det samlede tilskudsbehov på landets frie grundskoler, hvilket vil sige, at skolerne kun modtager 30 % af det beløb, som de tilskudsberettigede egentlig skulle have jf. fordelingsnøglen.

Hvordan søger man?
Der søges om tilskud via skolen, men det er Fordelingssekretariatet, der foretager sagsbehandlingen og indhenter de nødvendige oplysninger fra SKAT, CPR- og andre offentlige registre. Ansøgningsfristen er medio september i det skoleår, der søges støtte til.
Blanket til søgning af tilskuddet kan rekvireres på kontoret, på forældreintra eller her på siden. Ansøgning vil først være mulig medio juni og frem til ansøgningsfristen som fremgår af blanketten.

Hvornår gives tilskuddet?
Skolen får i december besked om det givne tilskud, og fordeler derefter midlerne med udgangspunkt i Fordelingssekretariatet – det betyder at midlerne vil være med i skolepenge opkrævningerne for de sidste måneder i skoleåret.
I det omfang at der ydes tilskud til familier, hvor skolen har henholdsvis skolepenge eller sfo-penge til gode, tilgodeses en betaling af det skyldige beløb først og fremmest.

Hvem betales tilskuddet til?
Tilskuddet udbetales til skolen, der fordeler midlerne mellem de forældre der har ansøgt om tilskud. Skolen fordeler midlerne blandt ansøgerne med udgangspunkt i fordelingsnøglen der anvendes af Fordelingssekretariatet, men med hensyntagen til ansøgernes situation – således kan skolen vægte en anderledes fordeling hvis en ansøger står i en ikke-permanent problemfyldt situation, eksempelvis ved skilsmisse eller flytning. Det er ansøgernes ansvar at gøre skolen opmærksom på dette, hvis man ønsker det med i betragtning ved fordelingen af midlerne.

Spørgsmål vedr. fripladstilskud kan rettes til skolens kontor

Fristen for aflevering i år er 10/9- 2020 på kontoret eller Scannet ind og sendt til kontoret på mail kontor@fredericia-friskole.dk eller i afleveret i postkassen.