fbpx

Faglighed > Udskolning

Er betegnelsen for elever i 7. til 10. klasse. På Friskolen underviser vi i alle de prøvefag, der forventes for, at eleverne kan aflægge Folkeskolens Prøver efter 9. klasse – dog undtaget kristendom. Se i øvrigt afsnittet: prøver.  

For 10. klasse gælder, at de kan aflægge prøver i de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk. 

Elever i 8. klasse har en uges brobygning i foråret. Her kan den unge komme ud og opleve de forskellige ungdomsuddannelser, og derved blive afklaret med hvilken uddannelse, de ønsker efter afsluttet 9. klasse. 

I 9. klasse har eleverne mulighed for en uges praktik, hvis de er uafklaret i deres uddannelsesvalg. Eleverne skal selv finde praktikpladsen og har desuden mulighed for en uge i militæret