fbpx

Faglighed > Ordblinde

Specialpædagogisk støtte på Fredericia Friskole

På Fredericia Friskole har vi mulighed for teste, vejlede og understøtte ordblinde elever.
Så har du et barn, der allerede er testet ordblind eller har I, som forældre, mistanke om ordblindhed, skal I rette henvendelse til jeres barns klasselærer.

 

Hvad er ordblindhed og hvordan testet det?
Ordblindhed kan beskrives, som markante udfordringer med at lære at læse og skrive.
Udfordringerne kan skyldes langsom og upræcis omsætning af bogstaver til lyde og omvendt.
Forskning peger på, at ordblindhed er medfødt og at det er individuelt, hvornår det kommer til syne. Nogle af kendetegnene ved ordblindhed er, at eleven som ofte bruger længere tid på at læse og skrive. Det er specielt ukendte ord og tekster, der kan være svære at komme igennem. Desuden kan eleven have udfordringer med læseforståelse, talesprog og deres ordforråd.
Her på skolen bruges Undervisningsministeriets ordblindetest, som er en national ordblindetest. Den kan bruges fra 3. kl. og op til de videregående uddannelser.

 

Specialpædagogisk støtte – SPS
Af støttemuligheder/hjælpemidler findes pt. en IT – rygsæk, som indeholder laptop med tilhørende scanpen, håndholdt scanner, samt diverse hjælpeprogrammer, der understøtter oplæsning og ordforslag.
Denne IT – rygsæk kan ansøges gennem Undervisningsministeriet – afdelingen for specialpædagogisk støtte.
For at kunne få mest ud af sin IT – rygsæk er det vigtigt, at eleven bliver tilmeldt NOTA.
NOTA er et digitalt bibliotek. De har lydbøger og e-bøger, som kan bruges sammen med hjælpeprogrammerne i IT – rygsækken.

 

Ved test og prøver
Ordblinde elever har som udgangspunkt ret til ekstra tid ved test og prøver i grundskolen og må som udgangspunkt anvende de hjælpemidler, der bruges i hverdagen på skolen. Der henvises til den eksamensansvarlige i forhold til folkeskolens afgangsprøve.

Forløb ved mistanke om ordblindhed

 1. Lærer indstiller til ordblindetest
  • Drøftes med eleven og dennes forældre først
  • Lærer skriver et par linjer om de udfordringer, man oplever.
 2. Der indhentes samtykke
 3. Eleven testes
 4. Skolen tager kontakt til elev, forældre og undervisere.
  • Samtykke (mundtlig) fra forældrene til at ansøge om IT – rygsæk.
 1. Skolen ansøger om IT – rygsæk ved UVM – SPS
 2. IT – rygsækken udleveres og der givers en kort grundlæggende instruktion.
 3. Der aftales med elev og forældre, hvornår det er passende at følge op på brugen af IT – rygsækken.

 

I undervisningen henvises der til den enkelte lærer medmindre, der er udfordringer af teknisk karakter – så sendes eleverne til kontoret.

Alle reparationer SKAL gå gennem kontoret. Eleverne har altid mulighed for at kontakte Friskolens kontor, hvis de har problemer med deres IT – rygsæk.

Diverse dokumenter findes i menuen kontor – dokumenter