fbpx

Faglighed > Prøver

Vi forventer, at alle elever aflægger Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klasse. Bortset fra prøven i Kristendomskundskab, kan man aflægge alle de velkendte prøver. Tidligt på skoleåret afholder vi Terminsprøver, så eleverne er bekendte med regler, forventninger og rutiner, når den skriftlige prøvetermin melder sin ankomst. Det er vigtigt for os – på alle planer – at gøre eleverne trygge ved de udfordringer, som de møder!

 

For at blive klædt ordentligt på til de udfordringer, der venter i ungdomsuddannelserne, arbejder vi tæt sammen med en UU-vejleder. Gennem dette samarbejde får eleverne overblik over egen formåen og hvis man er klar til det videre forløb, kan man forvente at blive erklæret ”uddannelsesparat”.

 

Link til ministeriet prøvebekendtgørelse

 

Link til prøvevejledninger

Projektopgave
Eleverne på Fredericia Friskole arbejder hvert år, i foråret, med projektopgaven i 7. og 8. klasse med fokus på at være prøveforberedende.

 

I 9. klasse arbejder eleverne i en uge, fem sammenhængende dage, med det afsluttende arbejde med projektopgaven. Eleverne belyser en problemstilling, som de selv er med til at formulere.

 

Problemformuleringen går på tværs af skolens fag og emner, og læreren tilrettelægger og differentierer undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs mulighed for at arbejde med:

  • en problemstilling
  • opgavens indhold
  • arbejds- og undersøgelsesformer
  • kilder og materialer
  • udtryks- og formidlingsformer
  • at fremstille et produkt
  • at gennemføre fremlæggelsen.

 

I løbet af projektugen arbejder eleverne – alene eller i grupper – med deres problemstilling. Eleverne afleverer deres produkt om fredagen, og de fremlægger i umiddelbar forlængelse heraf, det vil sige i starten af den efterfølgende uge.