fbpx

Indmeldelse > Priser

Praktiske oplysninger

OBS! Vi hæver prisen på SFO/eftermiddag med dkk 50 pr. måned, fra og med august 2022.

Priserne reguleres som udgangspunkt hver den 1. januar med:

1. klasse til 3. klasse dkk. 20/md.

​4. klasser til 9. klasse dkk. 30/md.

Der betales skolepenge og SFO i 11. rater – juli måned er betalingsfri.

Der opkræves ekstra kr. 750,00 pr. elev ved september-betalingen til skolens fælles lejrtur.

Alle klassetrin deltager i den fælles lejrtur

Rykkerprocedure

Skolepenge og betaling for SFO falder i 11 rater – juli undtaget. Indbetalingen sker senest hver den 5. i måneden.

Tilmelding til PBS foretrækkes – såfremt dette ikke sker inden for de første 3 måneder vil opkrævningen fremover blive tillagt kr. 100 pr. måned i administrationsgebyr.

 1. Hvis skolen ikke har registeret betaling den 5. i måneden fremsendes der – ca. den 10. – en påmindelse om at bringe forholdet i orden indenfor 5 dage.
 2. Hvis skolen ikke har registreret betaling inden for tidsfristen (ultimo måneden), fremsendes endnu en rykkerskrivelse med besked om, at betaling skal ske ”omgående/dato” og ” Såfremt beløbet ikke er modtaget på ovennævnte dato vil sagen uden yderligere varsel overføres til inkasso”.
 3. Giver inkasso sagen ikke resultat overgives sagen til bestyrelsen til videre behandling og evt. efterfølgende sanktion. Eleven vil være udskrevet af skolen indtil sagen er afgjort.

Der kan i særlige tilfælde og under særlige omstændigheder aftales en afdragsordning.

Ved indgåelse af aftale om afdragsordning orienteres bestyrelsen på førstkommende møde herefter.

Ved manglende overholdelse af denne ordning vil samarbejdet blive afbrudt med øjeblikkelig virkning og barnet udmeldes af skolen.
Ved manglende betaling i forbindelse med udmeldelse fremsendes 1. rykker med 10 dages frist under henvisning til, at sagen fremsendes til inkasso ved skolens advokat.

Hvis forældre ikke er samboende sendes rykkerskrivelserne kun til den forældre, der er registreret betaler for barnet. Hvis den anden forældre er registreret i skolens kartotek vil denne blive orienteret om sagens forløb, inden barnet udmeldes af skolen.

 

Fredericia Friskole, december 2023 – ret til ændringer forbeholdes.

 • Indmeldelsesgebyr

  Der opkræves dkk. 1000,- (Heraf dkk. 500,- i adm. gebyr og 500 kr. som depositum) Depositum på dkk. 500,- fratrækkes i 1. skolepengerate såfremt indmeldelsen står ved magt. Skulle det modsatte blive tilfældet returneres beløbet ikke. Indskrivnings gebyret opkræves ved aflevering af tilmeldingsblanketten. Ventelitse er gratis

  Kr. 1000,-
 • Tyvstarter pr. måned

  (April, maj og juni)

  Kr. 1800,-

Der betales skolepenge i 11 rater – juli er betalings fri

Skolepenge pr. måned 0. – 3. klasse

 • 1. Barn

  Kr. 1035,-
 • 2. Barn

  Kr. 915,-
 • 3. Barn

  Kr. 620,-
 • 4. Barn

  Gratis

Skolepenge pr. måned 4. – 9. klasse

 • 1. Barn

  Kr. 1475,-
 • 2. Barn

  Kr. 1355,-
 • 3. Barn

  Kr. 670,-
 • 4. Barn

  Gratis

Skolepenge pr. måned 10. klasse

 • 1. Barn

  Kr. 1955,-
 • 2. Barn

  Kr. 1835,-

SFO

 • Morgentilsyn

  Kr. 390,-
 • Eftermiddag

  Fra kl. 11.30-1630, fredag dog til kl. 16.

  Kr. 940,-

Der betales skolepenge i 11 rater – juli er betalings fri

Der ydes ikke søskenderabat i SFO’en