fbpx

Om Os > Skolens Regler

På Fredericia Friskole er det et erklæret mål at skabe en god skole, som hviler på et fagligt, socialt og personligt fundament. Vi ønsker at styrke eleverne faglighed og ruste dem til at kunne håndtere udfordringer og modgang på en fornuftig og hensigtsmæssig måde. Dette foregår inden for rammerne af vores regler. Vi betragter skolens regler som et middel til en dejlig hverdag, hvor alle kan have det trygt og rart. Det er vores forventning, at du deler denne opfattelse.

 

  1. VÆR POSITIV Vi forventer, at alle har en positiv indstilling over for skolen og dens aktiviteter, samt at man er hensynsfuld og hjælpsom over sine kammerater. Det betyder, at eleverne skal medvirke til, at alle har det godt og trygt på skolen.

 

  1. MØD OP OG VÆR GLAD, FORDI ALLE AFTALER BLIVER OVERHOLDT Der er mødepligt til undervisning, fællesarrangementer og rengøring. Fravær registreres. Hvis en elev skal have fri fra skole i kortere eller længere tid, skal forældrene anmode herom. Kortere fritagelse – op til to dage – aftales med klasselæreren. Ved længerevarende fritagelse kontaktes skolelederen.

 

  1. BLIV DYGTIGERE, FORDI ALLE LEKTIER BLIVER PASSET Det er vigtigt, at eleven har lært lektier, så målet om hele tiden at blive dygtigere bliver opfyldt. Hjælp dit barn med at nå dette mål.

 

  1. SUND KOST, GIVER MASSER AF ENERGI! På Fredericia Friskole prioriterer vi sund kost, motion og et højt energiniveau. Derfor beder vi forældrene om at give deres barn en sund madpakke med. Vi spiser en sund snack kl. 10 og den store madpakke kl. 11.35. Vi henstiller til, at eleverne ikke medbringer slik og kage. Undtaget er dog den dag, hvor man fejrer sin fødselsdag.

 

  1. MOBILPOLITIK På Fredericia Friskole har vi blikket rettet mod fremtiden, og respekt for nærvær, fællesskab og det personlige møde. Vi bruger målrettet mobilens fordele i undervisningen og accepterer derfor ikke brug af mobiltelefon til private gøremål i denne forbindelse, ligesom mobilen ikke er velkommen i forbindelse med fællessamlinger.

 

  1. INGEN RØG Skolens og dens arealer er røgfrie.